Andrea Alfaro

50th Anniversary Cultural Acció

Logo Design

Year: 2021
Client: Acció Cultural

Logo design for the 50th anniversary of Acció Cultural.